خدمات

انواع رادیوگرافی داخل دهانی (پری اپیکال یا تک دندان ، بایت وینگ ، اکلوزال )

انواع رادیوگرافی خارج دهانی (پانورامیک یا OPG ، سفالومتری ، مفصل فکی ، واترز ، ساب منتوورتکس ، ریورس تاون )

اسکن سه بعدی یا CBCT ( جهت ایمپلنت دندانی ، دندانهای نهفته ، دندان عقل ، مفصل فک ، شکستگیهای ریشه ، بررسی اندو یا عصب کشی دندان ، درمانهای زیبایی و اورتوگناتیک ، شکستگیهای فک ، سینوس پارانازال و پاتولوژی )

فتوگرافی پزشکی ( با تعیین وقت قبلی )