رادیوگرافی پانورامیک

تصویر پانورامیک یا همان OPG همراه با بایت وینگ از جمله پرکاربردترین و محبوبترین تصاویررادیوگرافی جهت معاینات دندانپزشکی به شمار میرود. علاوه براینکه نواحی کامل دهان و دندان ، استخوانهای فک ،مفصل و سینوسها دیده میشود اشعه دریافتی بیمار بسیار کم میباشد.