اسکن سه بعدی یا سی تی اسکن فک و دندان

هنگامی که دندانپزشک شما درمان ایمپلنت دندانی را برایتان درنظر گرفته باشد ، برای بررسی ابعاد استخوانی و آناتومی ناحیه مورد نظر و همچنین یافتن ضایعات احتمالی جهت درمان هرچه بهتر ،درخواست تصویر سه بعدی یا همان سی تی اسکن دندانی یا cbct میکند. در این نوع از تصویربرداری در مدت چند ثانیه -حدود 20 ثانیه- تصویر محل مورد نظر بصورت سه بعدی اخذ شده و پس از بررسی توسط متخصص رادیولوژی گزارش شما آماده میگردد. 

اسکن سه بعدی یا سی تی اسکن فک و دندان