رادیوگرافی کودکان

 

اهمیت دندانهای شیری امروزه امری ثابت شده است لذا معاینه و چکاپ دندانها یکی از ارکان مهم سلامت دهان میباشد. رادیوگرافی در کودکان بیشتر به منظور بررسی پوسیدگیها ، کشف بیماریها و شکستگیها یا درمان اورتودنسی تجویز میگردد . تهیه رادیوگرافی از کودکان ممکن است در نگاه اول چالش برانگیز باشد ، کودکان در بدو ورود به محل تصویربرداری ممکن است مضطرب شوند و حتی گریه کنند. این عکس العمل بخصوص در کودکانی که از محیطهای پزشکی و دندانپزشکی میترسند  و یا دندان درد دارند بیشتر دیده میشود. شما والدین عزیز نگران نباشید. رادیولوژی تخصصی کاوش مفتخر است که در تهیه رادیوگرافی از اطفال دارای محبوبیت خاصی در بین مراجعین خود میباشد. هرچند میزان اشعه در تصاویر دندانی بسیار ناچیز است ولی برای تمام بیماران و منجمله کودکان محافظ سربی استفاده میشود. در زمانی که کودکان منتظر نوبت خود هستند میتوانند در محلی که با میز و صندلی مخصوص کودکان در نظرگرفته شده است سرگرم نقاشی شوند.