رادیولوژی خوب در فرمانیه

رادیولوژی خوب در فرمانیه مرکز درمانی است که با انرژی تابشی در تشخیص و درمان بیماری ها سروکار دارد. رادیولوژی خوب در فرمانیه را می توان به دو بخش کلی رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی مداخله ای تقسیم کرد. به پزشکی که در رادیولوژی تخصص دارد رادیولوژیست می گویند.

رادیولوژی رشته ای از پزشکی است که از تکنیک های تصویربرداری (مانند اشعه ایکس) برای تشخیص و درمان بیماری استفاده می کند. ممکن است برای تشخیص وجود یا عدم وجود یک وضعیت پزشکی (مانند یافتن سرطان ریه)، مداخله ای به عنوان یک روش (مانند برداشتن لخته خون در شریان)، یا به عنوان یک درمان، به صورت تشخیصی استفاده شود.

در طول قرن گذشته، رادیولوژی روش‌هایی را برای تشخیص طیف وسیعی از بیماری‌ها و همچنین تعدادی جایگزین برای درمان شرایط پزشکی که اغلب کمتر از جراحی هستند، ارائه کرده است رادیولوژی یک تخصص مهم در پزشکی است که امکان تصویربرداری از داخل بدن را برای تشخیص برخی بیماری ها فراهم می کند. برای تشخیص جامع بیماری ها و آسیب های مختلف باید از دستگاه های بخش رادیولوژی استفاده شود.

رادیولوژی خوب در فرمانیه