اسکن فک فرمانیه

سی تی اسکن فک چیست؟


فرآیند گرفتن سی تی اسکن فک فرمانیه با گرفتن نماهای مختلف اشعه ایکس در زوایای مختلف شروع می شود که سپس با استفاده از پردازش کامپیوتری برای ایجاد تصاویر مقطعی از استخوان ها و بافت نرم داخل بدن شما ترکیب می شود.

اسکن یک اثر دیجیتالی است. برای این منظور در اسکن فک در فرمانیه از اسکنرهای داخل دهانی TRIOS 3 Shape استفاده می کنیم. این اسکنر از پیشرفته ترین فناوری تصویربرداری برای ایجاد نمای سه بعدی دقیق از دندان ها و فک های شما استفاده می کند. فرآیند اسکن تنها چند دقیقه طول می کشد، کاملا بی ضرر، دقیق و برای بیمار بسیار راحت است.

سی تی اسکن یک اسکن توموگرافی کامپیوتری است. با استفاده از یک اسکنر، پرتوهای پرتو ایکس متعددی را از زوایای مختلف به طور همزمان برای ثبت تصاویر ارسال می کند. تصویربرداری سی تی یکی از بهترین و سریع ترین ابزارها برای معاینه فک به حساب می آید زیرا می تواند نماهای مقطعی از فک ویا سایر بدن تصاویر بسیار دقیق را ارائه دهد. شبیه اشعه ایکس است.

اشعه ایکس یک تصویر دو بعدی از استخوان تولید می کند، در حالی که اسکن CBCT یک تصویر سه بعدی دقیق از استخوان ارائه می دهد. اسکن های سه بعدی CBCT دندان پزشکان را قادر می سازد تا به طور دقیق درمان را برنامه ریزی کنند.

اسکن سه بعدی CBCT دندان برای قرار دادن دقیق پیوندهای دندان ضروری است. اسکن CBCT عمق، عرض و تراکم استخوان فک و مهمتر از آن عمق، عرض و تراکم کانال های عصبی و حفره های سینوسی را در نمای سه بعدی با دقت 0.1 میلی متر اندازه گیری می کند.

اسکن فک فرمانیه