رادیولوژی خوب در قیطریه

رادیولوژی خوب در قیطریه

رادیولوژی شاخه ای از پزشکی است که با انرژی تابشی در تشخیص و درمان بیماری ها سروکار دارد. این رشته را می توان به دو حوزه کلی رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی مداخله ای تقسیم کرد. به پزشکی که در رادیولوژی تخصص دارد رادیولوژیست می گویند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ویژگی های یک رادیولوژی خوب در قیطریه را بررسی کنیم و در نهایت شناخت شما را از رادیولوژی افزایش دهیم.

رادیولوژی یک تخصص مهم در پزشکی است که امکان تصویربرداری از داخل بدن را برای تشخیص برخی بیماری ها فراهم می کند. برای تشخیص جامع بیماری ها و آسیب های مختلف باید از دستگاه های بخش رادیولوژی استفاده شود. نتایج تشخیص ها و معاینات انجام شده در بخش رادیولوژی در قیطریه توسط پزشکان متخصص ارزیابی می شود. به منطقه ای که معاینات رادیولوژی و دستگاه های تصویربرداری در بیمارستان ها یا کلینیک ها قرار دارد، بخش رادیولوژی گفته می شود. بهره مندی از بخش رادیولوژی برای معاینه دقیق بسیاری از بیماری ها به ویژه سرطان ضروری است. رادیولوژی نیز نقش مهمی در پیگیری بارداری دارد.

رادیولوژی خوب در قیطریه