تصویربرداری انکولوژیک

انکولوژی چیست؟


انکولوژی شاخه‌ای از علم است که به تومورها و سرطان‌ها می‌پردازد. کلمه “onco” به معنای توده یا تومور است، در حالی که “-logy” به معنای مطالعه در هر منطقه است. تصویربرداری انکولوژیک به تصویربرداری و تهیه اطلاعات انکولوژی ار بیماران می پردازد و دقت و تجربه پزشک در موفقیت تشخیص پزشکی تاثیر بسیار زیادی دارد.

پزشکانی که در انکولوژی تخصص دارند، متخصص سرطان یا انکولوژیست پزشکی نامیده می شوند. انکولوژیست پزشکی است که بر کل فرایند سرطان (پیشگیری از سرطان، خطر سرطان، تشخیص، برنامه ریزی و اجرای درمان و درمان‌های حمایتی) کنترل دارد.

انکولوژی پزشکی یک رویکرد انکولوژی است که از مداخلات درمانی زیادی مانند شیمی درمانی، هورمون درمانی و ایمونوتراپی در درمان سرطان استفاده می‌کند. هر مرحله از سرطان موضوع انکولوژی پزشکی است.

انکولوژی چیست؟